Kentsel Mekan, gayrimenkulde farklılaşmış bir pazarlama yaklaşımı ile hizmet vermektedir. İnşaat firmalarına bütüncül yaklaşımla hizmet üreten Kentsel Mekan; mimari, pazarlama, dijital pazarlama ve satış işlemleriyle inşaat firmasının bütün taleplerini tek elden sunar


TEKNOLOJİ

Gayrimenkul araştırırken ve son işleme kadar teknolojinin bütün olanaklarıyla hizmet alırsınız. Bütün işlemler kontrolünüzde ilerler.

“Gayrimenkul sektöründe medya ağımız ile güçlü bir pozisyondayız. Çalıştığımız firmaları markalaştırıyoruz.

Medya gücümüz ile gayrimenkulleri en etkin şekilde pazarlıyoruz.”


Gayrimenkul Gücümüz

Gayrimenkul Haber
İstanbul Villa
Mimari Blog